Contact, (praktijk)adres en wachttijd

Nijmegen

Bezoekadres & postadres: Rijksweg 7a, 6581EC Malden

Tel:     06 41832401

           024 3603823

E:        info@psychotherapiedenie.nl

 

Ik heb een contract met alle verzekeraars, maar het mij toegewezen budget is begrensd en moet

gelijkmatig gespreid worden, ook in relatie tot mijn tijd. Op dit moment heb ik weinig ruimte

nieuwe cliënten aan te nemen.

Bij (telefonische) afwezigheid kunt u een bericht inspreken en wordt u zo spoedig mogelijk teruggebeld. 

Gewoonlijk bedraagt de wachttijd bij mijn praktijk vanaf telefonisch contact tot intake 6 weken,

ongeacht hoofddiagnose en/of verzekeraar. Tussen intake en start behandeling is er geen wachttijd.

Bij intake dient u een verwijsbrief van uw huisarts te overleggen.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt of ik geen/beperkt nieuwe cliënten aanneem, kunt u uw

zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u

binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de

behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden

die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).