Contact, (praktijk)adres en wachttijd

Nijmegen

Bezoekadres & postadres: Rijksweg 7a, 6581EC Malden

Nummer bij Kamer van koophandel: 09206822 

Tel:     06 41832401

           024 3603823

E:        info@psychotherapiedenie.nl

 

Ik heb een contract met alle verzekeraars, maar het mij toegewezen budget is begrensd en moet

gelijkmatig gespreid worden, ook in relatie tot mijn tijd. Op dit moment heb ik geen ruimte om

nieuwe cliënten aan te nemen of op mijn wachtlijst te plaatsen.

Bij (telefonische) afwezigheid kunt u een bericht inspreken en wordt u zo spoedig mogelijk teruggebeld. 

Als ik cliënten aanneem bedraagt de wachttijd bij mijn praktijk vanaf telefonisch contact tot intake

gewoonlijk 6 weken, ongeacht hoofddiagnose en/of verzekeraar. Tussen intake en start behandeling

is er geen wachttijd. Bij intake dient u een verwijsbrief van uw huisarts te overleggen.

Indien u bij mij niet terecht kunt of u de wachttijd te lang vindt, kunt u uw zorgverzekeraar vragen

om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken

vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling

binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die

door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Zie ook: Wachttijden.pdf  Download