Psychotherapie Denie

 Contact, (praktijk)adres en wachttijd

Nijmegen
Bezoekadres & postadres: Rijksweg 7a, 6581EC Malden
Nummer bij Kamer van koophandel: 09206822
Tel:     06 41832401
           024 3603823
E:        info@psychotherapiedenie.nl

Ik heb een contract met alle verzekeraars, maar het mij toegewezen budget is begrensd en moet gelijkmatig gespreid worden, ook in relatie tot mijn tijd. Op dit moment heb ik GEEN ruimte om nieuwe cliënten aan te nemen of op mijn wachtlijst te plaatsen.

Bij (telefonische) afwezigheid kunt u een bericht inspreken en wordt u zo spoedig mogelijk teruggebeld. Als ik cliënten aanneem bedraagt de wachttijd bij mijn praktijk vanaf telefonisch contact tot intake gewoonlijk ca. 4 weken, ongeacht hoofddiagnose en/of verzekeraar. Tussen intake en start behandeling is er geen wachttijd. Bij intake dient u een verwijsbrief van uw huisarts te overleggen.

Indien u bij mij niet terecht kunt of u de wachttijd te lang vindt, kunt u uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Zie ook: Wachttijden.pdf

Wachttijden.pdf (113.51KB)
Wachttijden.pdf (113.51KB)