Psychotherapie Denie

 EMDR

Indien uw klachten voortkomen uit een ingrijpende gebeurtenis die u, in uw jeugd of later, heeft meegemaakt, zal gewerkt worden met EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing). Dit is een kortdurende en nieuwe behandelmethode om nare ervaringen te verwerken. EMDR kan ook deel uitmaken van een langer durende behandeling. EMDR kan eveneens bij andere klachten effectief zijn, zoals bij meervoudige trauma´s en angstklachten. Ook als er sprake is van een negatief zelfbeeld kan EMDR als deel van een totaalbehandeling worden toegepast. Meer informatie over deze methode kunt u vinden op www.emdr.nl.

Ik ben zelf opgeleid tot EMDR Practitioner.