Psychotherapie Denie

 Kwaliteit en privacy

Opleiding, achtergrond en ervaring
Ik ben psychotherapeut (BIG geregistreerd) en EMDR practitioner. Ik werk al geruime tijd in de geestelijke gezondheidszorg; vanaf 2000 als psychotherapeut. In combinatie met dit werk ben ik sinds 2007 een eigen praktijk als vrijgevestigd psychotherapeut gestart. Ik heb inmiddels een grote en brede ervaring opgebouwd. Vanuit mijn praktijk heb ik regelmatig overleg met huisartsen en collega-therapeuten, en heb ik contact met GGZ-instellingen. Verder ben ik bij de NtVP geregstreerd als psychotraumatherapeut en ben ik aangesloten bij de LVVP.

Kwaliteitswaarborg
De beroepstitel Psychotherapeut is beschermd en opgenomen in de wet BIG (Beroepen in de Gezondheidszorg). Het doel van de Wet BIG is het bevorderen en bewaken van de kwaliteit in de gezondheidszorg. Ook beschermt deze wet de patiënt tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen van een zorgverlener. Zie www.bigregister.nl. Klik door op: https://www.bigregister.nl/?bignummer=69056426316

Daarnaast voldoe ik aan de kwaliteitseisen die door de beroepsverenigingen aan mij gesteld worden via het volgen van opleidingen en collegiale kennisuitwisseling. Eind 2016, en opnieuw in maart 2022 is het door mij aangeboden kwaliteitsstatuut positief beoordeeld: www.ggzkwaliteitsstatuut.nl. Dit statuut ligt ter inzage in mijn praktijk of is via de volgende link te downloaden


Ik ben aangesloten en geregistreerd bij de NtVP (Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma), zie: www.ntvp.nl/register/
Eerder is mijn praktijk diverse malen (positief) gevisiteerd, het laatst in juli 2022. Ook volg ik samen met de cliënt de resultaten van de therapie (inclusief de cliënttevredenheid). Dit gebeurt door middel van een door mijn beroepsvereniging geïntroduceerd instrument (Routine Outcome Monitoring: ROM), mede vanwege de vraag vanuit verzekeraars. Ook vanwege landelijke verplichtingen hanteer ik een scoringslijst om te zorgvraag te typeren en lever ik anonieme gegevens aan t.b.v. door het NZA uitgevoerd onderzoek.

Privacy
Met het oog op de bescherming van en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens heb ik privacy-beleid geformuleerd en doorgevoerd. Dit privacybeleid is neergelegd in een privacy-statement; dit ligt in mijn praktijk ter inzage.