Psychotherapie Denie

 Werkwijze

Kennismaking, intake en behandeling

In de eerste gesprekken maakt u kennis met de therapeut en wordt uw probleem zo goed mogelijk in kaart gebracht (de intake). Daarna wordt in overleg met u besloten of psychotherapie een passende vorm van hulp is en of u daarmee verder wilt gaan.

In de behandeling die volgt wordt samen met u gezocht naar wat u belemmert te zijn zoals u zou willen zijn, of te accepteren hoe u bent. U wordt dus gevraagd stil te staan bij uw ervaring en bij wat u voelt. Dit kan moeilijk en ongewoon zijn. Tijdens dit proces leert u anders tegen uzelf en uw situatie aan te kijken. Door beperkingen onder ogen te zien en door meer gebruik te maken van uw mogelijkheden zult u er beter dan voorheen in slagen met moeilijke situaties in uw leven om te gaan.

Frequentie en duur van de therapie
Voor individuele psychotherapie komt u 1 keer per week voor een gesprek van 1 uur. De therapeut zal regelmatig met u nagaan in hoeverre de doelstellingen van de therapie bereikt zijn. U bepaalt in onderling overleg wanneer de therapie kan stoppen. De duur varieert van een half jaar tot twee jaar. De meeste behandelingen worden binnen een jaar afgrond.