Psychotherapie Denie

 Psychotherapie

Psychotherapie richt zich op het anders leren omgaan met de psychische problemen waar u last van hebt. De ontwikkeling van nieuwe manieren van beleven en gedragen is daarbij het doel.

Meestal zult u zelf uw moeilijkheden en problemen oplossen door er met mensen uit uw omgeving over te praten. Soms lukt het niet om er zelf uit te komen en is deskundige hulp nodig. Voorbeelden van problemen waarmee u bij een psychotherapeut terecht kunt zijn: depressies, angsten, (soms vage) lichamelijke klachten zonder aanwijsbare lichamelijke oorzaak, traumagerelateerde klachten, moeilijkheden op het werk, te weinig zelfvertrouwen, stress.

Deze lijst is niet compleet. Belangrijker dan de aard van uw klacht is dat u bereid bent om in een therapeutisch contact bij uw gevoelens stil te staan en over uzelf na te denken. In de therapie wordt gewerkt met zowel cliëntgerichte methoden als cognitief gedragstherapeutische methoden.